សង្គម​ស៊ីវិល​ គណបក្ស​ប្រឆាំងនិង​ជនរង​ទំនាស់​ដីធ្លី​ប្រារព្ធទិវា​សិទ្ធិមនុស្ស​i
X
December 10, 2013 7:37 PM
នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ការ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​៦៥​ឆ្នាំនេះ​មាន​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ជាង​បណ្តា​ឆ្នាំ​មុនៗ​ ដែល​មាន​តែ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចូល​រួម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។​ ក៏ប៉ុន្តែ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​ មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រមាណ​រាប់​ម៉ឺន​​នាក់​ ជា​ក្រុម​ផ្សេងៗ​គ្នា។ លោក​ហេង រស្មី​នៃវីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ពីភ្នំពេញ៕

សង្គម​ស៊ីវិល​ គណបក្ស​ប្រឆាំងនិង​ជនរង​ទំនាស់​ដីធ្លី​ប្រារព្ធទិវា​សិទ្ធិមនុស្ស​

Published December 11, 2013

នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ការ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​៦៥​ឆ្នាំនេះ​មាន​​​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ជាង​បណ្តា​ឆ្នាំ​មុនៗ​ ដែល​មាន​តែ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចូល​រួម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។​ ក៏ប៉ុន្តែ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​ មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រមាណ​រាប់​ម៉ឺន​​នាក់​ ជា​ក្រុម​ផ្សេងៗ​គ្នា។ លោក​ហេង រស្មី​នៃវីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ពីភ្នំពេញ៕