ဗုုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 10, 2013 9:52 PM
  ကာတာမွာ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံတကာက်န္းမာေရး ညီလာခံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး အေျခအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းလ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာႏုိ္င္ငံကို ေငြထုတ္ေခ်းမယ့္ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ဗုုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published December 11, 2013

  ကာတာမွာ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံတကာက်န္းမာေရး ညီလာခံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး အေျခအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းလ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာႏုိ္င္ငံကို ေငြထုတ္ေခ်းမယ့္ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။