အေ၀းထိန္း Drone နဲ႔ ရုပ္ရွႈင္ရိုက္ကူးေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 13, 2013 1:22 AM
  အေ၀းထိန္း Drone ယာဥ္ေတြကို ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ေ၀မႈ အပါအ၀င္ တခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာပါ အသံုးျပဳလာေနၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံက ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာပါ သုံးလာေနတဲ့ အေၾကာင္း မခင္ျဖဴေထြး တင္ျပထားပါတယ္။

  အေ၀းထိန္း Drone နဲ႔ ရုပ္ရွႈင္ရိုက္ကူးေရး

  Published December 13, 2013

  အေ၀းထိန္း Drone ယာဥ္ေတြကို ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ေ၀မႈ အပါအ၀င္ တခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာပါ အသံုးျပဳလာေနၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံက ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာပါ သုံးလာေနတဲ့ အေၾကာင္း မခင္ျဖဴေထြး တင္ျပထားပါတယ္။