တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 13, 2013 1:33 AM
  ဒီတပတ္ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Dressed to Kill ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

  တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

  Published December 13, 2013

  ဒီတပတ္ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Dressed to Kill ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို တင္ျပထားပါတယ္။