တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
|| 0:00:00
...  
 
X
December 13, 2013 1:33 AM
ဒီတပတ္ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Dressed to Kill ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

Published December 13, 2013

ဒီတပတ္ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Dressed to Kill ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို တင္ျပထားပါတယ္။