မန္ဒဲလား - အားကစားနဲ႔ သင့္ျမတ္ေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 13, 2013 8:33 PM
  မန္ဒဲလားဟာ လူျဖဴ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္ သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေတာင္အာဖရိကမွာ အားကစားနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို စုစည္းညီညြတ္ေအာင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ Johannesburg ၿမိဳ႕ကေန VOA သတင္းေထာက္ Henry Ridgwell ေပးပုိ႔တဲ့ သတင္းကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  မန္ဒဲလား - အားကစားနဲ႔ သင့္ျမတ္ေရး

  Published December 14, 2013

  မန္ဒဲလားဟာ လူျဖဴ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္ သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေတာင္အာဖရိကမွာ အားကစားနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို စုစည္းညီညြတ္ေအာင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ Johannesburg ၿမိဳ႕ကေန VOA သတင္းေထာက္ Henry Ridgwell ေပးပုိ႔တဲ့ သတင္းကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။