အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈi
|| 0:00:00
...  
 
X
December 13, 2013 10:47 PM
့ျမန္မာႏုိင္ငံအေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေခ်းရာမွာအတုိးႏႈန္းႀကီးျမင့္တဲ့ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေနရၿပီးအစိုးရဘက္ကလည္းဒီလိုလုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေအာင္ဘယ္လိုကူညီေပးမယ္ဆုိတဲ့တိတိက်က်အစီအစဥ္ေတြ မေတြ႔ရတဲအေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

Published December 14, 2013

့ျမန္မာႏုိင္ငံအေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေခ်းရာမွာအတုိးႏႈန္းႀကီးျမင့္တဲ့ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေနရၿပီးအစိုးရဘက္ကလည္းဒီလိုလုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေအာင္ဘယ္လိုကူညီေပးမယ္ဆုိတဲ့တိတိက်က်အစီအစဥ္ေတြ မေတြ႔ရတဲအေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။