အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 13, 2013 10:47 PM
  ့ျမန္မာႏုိင္ငံအေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေခ်းရာမွာအတုိးႏႈန္းႀကီးျမင့္တဲ့ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေနရၿပီးအစိုးရဘက္ကလည္းဒီလိုလုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေအာင္ဘယ္လိုကူညီေပးမယ္ဆုိတဲ့တိတိက်က်အစီအစဥ္ေတြ မေတြ႔ရတဲအေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

  Published December 14, 2013

  ့ျမန္မာႏုိင္ငံအေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေခ်းရာမွာအတုိးႏႈန္းႀကီးျမင့္တဲ့ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေနရၿပီးအစိုးရဘက္ကလည္းဒီလိုလုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေအာင္ဘယ္လိုကူညီေပးမယ္ဆုိတဲ့တိတိက်က်အစီအစဥ္ေတြ မေတြ႔ရတဲအေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။