ကမာၻတလႊား ခရီးသြားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 17, 2013 5:40 PM
  အခုတပတ္ ကမာၻတလႊားခရီးသြားအတြက္ မစုျမတ္မြန္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က Rockefeller စင္တာႀကီးဆီကို ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။

  ကမာၻတလႊား ခရီးသြား

  Published December 18, 2013

  အခုတပတ္ ကမာၻတလႊားခရီးသြားအတြက္ မစုျမတ္မြန္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က Rockefeller စင္တာႀကီးဆီကို ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။