ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 18, 2013 9:15 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၆% တက္လာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း (UNODC) ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနပိုင္းအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊတံဆိပ္ ၅၃ ခုနဲ႔ တတိယအဆင့္ ေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published December 19, 2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၆% တက္လာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း (UNODC) ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနပိုင္းအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊတံဆိပ္ ၅၃ ခုနဲ႔ တတိယအဆင့္ ေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။