ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြ အဂတိလိုက္စားမႈi
X
December 20, 2013 8:09 PM
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကတဲ့ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အဂတိလိုက္စားတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုဘ၀ မတိုးတက္ဘဲ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကဆဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း VOA သတင္းေထာက္ Jeffrey Young ရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြ အဂတိလိုက္စားမႈ

Published December 21, 2013

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကတဲ့ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အဂတိလိုက္စားတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုဘ၀ မတိုးတက္ဘဲ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကဆဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း VOA သတင္းေထာက္ Jeffrey Young ရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက တင္ျပထားပါတယ္။