Bela kuća razmatra promene u sistemu nadgledanjai
X
December 20, 2013 8:33 PM
Bela kuća je objavila je izveštaj nezavisne komisije koja je preispitivala američku obaveštajnu praksu i dala preporuke koje bi trebalo da budu osnova za izmenu procedura u okviru kojih funkcioniše Agencija za nacionalnu bezbednost. Predsednik Barak Obama je sa članovima komisije razgovarao o 46 preporuka za izmenu američkih mera nadgledanja komunikacija.

Bela kuća razmatra promene u sistemu nadgledanja

Published December 20, 2013

Bela kuća je objavila je izveštaj nezavisne komisije koja je preispitivala američku obaveštajnu praksu i dala preporuke koje bi trebalo da budu osnova za izmenu procedura u okviru kojih funkcioniše Agencija za nacionalnu bezbednost. Predsednik Barak Obama je sa članovima komisije razgovarao o 46 preporuka za izmenu američkih mera nadgledanja komunikacija.