ມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມ: ການວິນິດໄສi
X
January 13, 2014 2:19 PM
​ສາລະ​ຄະດີ​ການ​ແພດຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້ ​ຈະ​ເວົ້າ​ເລື້ອງ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ໃນ​ເຕົ້ານົມ ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນມາ ກ່ອນ ແລະນາງກໍໄດ້ໄປກວດເປັນປະຈໍາ.

ມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມ: ການວິນິດໄສ

Published January 13, 2014

​ສາລະ​ຄະດີ​ການ​ແພດຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້ ​ຈະ​ເວົ້າ​ເລື້ອງ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ໃນ​ເຕົ້ານົມ ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນມາ ກ່ອນ ແລະນາງກໍໄດ້ໄປກວດເປັນປະຈໍາ.