ມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມ: ການວິນິດໄສi
  X
  January 13, 2014 2:19 PM
  ​ສາລະ​ຄະດີ​ການ​ແພດຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້ ​ຈະ​ເວົ້າ​ເລື້ອງ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ໃນ​ເຕົ້ານົມ ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນມາ ກ່ອນ ແລະນາງກໍໄດ້ໄປກວດເປັນປະຈໍາ.

  ມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມ: ການວິນິດໄສ

  Published January 13, 2014

  ​ສາລະ​ຄະດີ​ການ​ແພດຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້ ​ຈະ​ເວົ້າ​ເລື້ອງ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ໃນ​ເຕົ້ານົມ ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນມາ ກ່ອນ ແລະນາງກໍໄດ້ໄປກວດເປັນປະຈໍາ.