ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး HRW အစီရင္ခံစာi
  X
  January 21, 2014 8:48 PM
  ုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ သိသိသာသာ တိုးတက္ခဲ့ တယ္ ဆိုေပမယ့္ အခ်ဳိ႕က႑ေတြမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အေျခအေနေတြ ဆက္ၿပီး ရွိေနေသးတယ္လို႔ HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ႀကီးက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏုိင္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး HRW အစီရင္ခံစာ

  Published January 22, 2014

  ုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ သိသိသာသာ တိုးတက္ခဲ့ တယ္ ဆိုေပမယ့္ အခ်ဳိ႕က႑ေတြမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အေျခအေနေတြ ဆက္ၿပီး ရွိေနေသးတယ္လို႔ HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ႀကီးက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏုိင္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။