ေဆးလိပ္အႏၱရာယ္ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာi
  X
  January 21, 2014 9:41 PM
  ေဆးလိပ္ေသာက္ရာက ရလာႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြဟာ အရင္တုန္းက သိထားတာထက္ ပုိၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ က်န္းမာေရးဌာနက ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

  ေဆးလိပ္အႏၱရာယ္ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာ

  Published January 22, 2014

  ေဆးလိပ္ေသာက္ရာက ရလာႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြဟာ အရင္တုန္းက သိထားတာထက္ ပုိၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ က်န္းမာေရးဌာနက ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။