ထိုင္းႏုိင္ငံ အေရးေပၚအေျခအေနi
  X
  January 22, 2014 8:23 PM
  ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပထမေန႔ျဖစ္တဲ့ မေန႔က ရဲဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ဆႏၵျပမႈေတြအေပၚ အင္အားသံုး ကိုင္တြယ္တာေတြမလုပ္ဖုိ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းမယ္လို႔ အစိုးရက ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို မစုျမတ္မြန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ထိုင္းႏုိင္ငံ အေရးေပၚအေျခအေန

  Published January 23, 2014

  ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပထမေန႔ျဖစ္တဲ့ မေန႔က ရဲဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးေရွ႕ေတြမွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ဆႏၵျပမႈေတြအေပၚ အင္အားသံုး ကိုင္တြယ္တာေတြမလုပ္ဖုိ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းမယ္လို႔ အစိုးရက ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို မစုျမတ္မြန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။