ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  January 22, 2014 8:41 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာ IMF ႏိို္င္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ စိန္ရတုအခမ္းအနား သတင္းနဲ႔ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက အင္သားသုံး ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ အေျခအေန၊

  ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published January 23, 2014

  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာ IMF ႏိို္င္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ စိန္ရတုအခမ္းအနား သတင္းနဲ႔ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက အင္သားသုံး ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ အေျခအေန၊