ေသာၾကာေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
X
January 23, 2014
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲရဲ႕ ေၾကညာခ်က္၊ ကေလးစစ္သားေတြ ျပန္လႊတ္ေပးေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မေလးရွားမွာ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

Published January 24, 2014

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲရဲ႕ ေၾကညာခ်က္၊ ကေလးစစ္သားေတြ ျပန္လႊတ္ေပးေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မေလးရွားမွာ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။