အီဂ်စ္လႈပ္ရွားမႈ (၃) ႏွစ္ျပည့္i
  X
  January 24, 2014 8:54 PM
  အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ သမၼတ ေဟာ့စနီမူဘာရက္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈ (၃)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သြားပါၿပီ။ အီဂ်စ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေပၚ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတင္းေထာက္ Elizabeth Arrott ကိုင္႐ုိၿမဳိ႕က ေပးပို႔တဲ့ သတင္းကို ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပပါမယ္။

  အီဂ်စ္လႈပ္ရွားမႈ (၃) ႏွစ္ျပည့္

  Published January 25, 2014

  အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ သမၼတ ေဟာ့စနီမူဘာရက္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈ (၃)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သြားပါၿပီ။ အီဂ်စ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေပၚ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတင္းေထာက္ Elizabeth Arrott ကိုင္႐ုိၿမဳိ႕က ေပးပို႔တဲ့ သတင္းကို ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပပါမယ္။