စေနေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
X
January 24, 2014
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ ၿမန္မာအစိုးရရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္အေပၚ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ သေဘာ ထားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ICRC ရဲ႕ အကူအညီအေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

စေနေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

Published January 25, 2014

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ ၿမန္မာအစိုးရရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္အေပၚ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ သေဘာ ထားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ICRC ရဲ႕ အကူအညီအေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။