အဂၤ ါေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  January 27, 2014 8:38 PM
  ျမန္မာျပည္ လွ်ပ္စစ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီ၊ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားနယ္ျခားက ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၅၃၀ ေက်ာ္ကို ထိုင္းရဲေတြက ဖမ္းဆီးလိုက္တဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  အဂၤ ါေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published January 28, 2014

  ျမန္မာျပည္ လွ်ပ္စစ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီ၊ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားနယ္ျခားက ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၅၃၀ ေက်ာ္ကို ထိုင္းရဲေတြက ဖမ္းဆီးလိုက္တဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။