ၾသစေၾတးလ်က အံ့ဖြယ္ သႏၲာေက်ာက္တန္းi
  X
  January 28, 2014 4:47 PM
  ကမာၻတလႊား ခရီးသြား အစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က ၾသစေတးလွ်ႏုိ္င္ငံက ကမာၻ႔အံ႔ဖြယ္ သႏၱာေက်ာက္တန္းႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။

  ၾသစေၾတးလ်က အံ့ဖြယ္ သႏၲာေက်ာက္တန္း

  Published January 28, 2014

  ကမာၻတလႊား ခရီးသြား အစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က ၾသစေတးလွ်ႏုိ္င္ငံက ကမာၻ႔အံ႔ဖြယ္ သႏၱာေက်ာက္တန္းႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။


  You May Like

  No records found for this widget:10220