ေမာင္ေတာကိစၥ ဦးရဲထြဋ္ တုံ႔ျပန္ခ်က္i
  X
  January 28, 2014 6:41 PM
  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ လူအေသအေပ်ာက္ရိွတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ အကြက္ခ် လံႈေဆာ္မႈျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က မေန႔က ႏုိင္ငံျခားေရးရုံးမွာ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံတဲ့ ရွင္းလင္းပြဲမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာဆုိပါတယ္။

  ေမာင္ေတာကိစၥ ဦးရဲထြဋ္ တုံ႔ျပန္ခ်က္

  Published January 29, 2014

  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ လူအေသအေပ်ာက္ရိွတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ အကြက္ခ် လံႈေဆာ္မႈျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ျမန္မာျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က မေန႔က ႏုိင္ငံျခားေရးရုံးမွာ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံတဲ့ ရွင္းလင္းပြဲမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာဆုိပါတယ္။