ဗုုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  January 28, 2014 8:29 PM
  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းေတြအေပၚ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ႏုိင္ငံတကာက ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ဖို႔ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ အႏၱရယ္ကို ေစာင့္ၾကည့္မယ့္သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ဗုုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published January 29, 2014

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းေတြအေပၚ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ႏုိင္ငံတကာက ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ဖို႔ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ အႏၱရယ္ကို ေစာင့္ၾကည့္မယ့္သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။