ဒူဘိုင္း စြန္ပြဲေတာ္i
  X
  January 29, 2014 6:11 PM
  အာရတ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့႐ွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာက စြန္လႊတ္ ၀ါသနာပါသူေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ စြန္လႊတ္ပြဲေတာ္အေၾကာင္း AP သတင္းတပုဒ္ေပၚ အေျခခံၿပီး ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ေျပာျပပါမယ္။

  ဒူဘိုင္း စြန္ပြဲေတာ္

  Published January 30, 2014

  အာရတ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့႐ွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာက စြန္လႊတ္ ၀ါသနာပါသူေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ စြန္လႊတ္ပြဲေတာ္အေၾကာင္း AP သတင္းတပုဒ္ေပၚ အေျခခံၿပီး ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ေျပာျပပါမယ္။