ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားi
  X
  January 29, 2014 8:18 PM
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူလတ္တန္းစားေတြနဲ႕ ဆင္းရဲသားေတြကို ကူညီဖို႔ သမၼတရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ႏိုင္ငံအေျချပမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆုိပါတယ္။ ဒီေျပာဆုိခ်က္အေပၚမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနတဲ့အေၾကာင္း မအင္ၾကင္းႏုိင္က ဆက္ၿပီး တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား

  Published January 30, 2014

  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူလတ္တန္းစားေတြနဲ႕ ဆင္းရဲသားေတြကို ကူညီဖို႔ သမၼတရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ႏိုင္ငံအေျချပမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆုိပါတယ္။ ဒီေျပာဆုိခ်က္အေပၚမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနတဲ့အေၾကာင္း မအင္ၾကင္းႏုိင္က ဆက္ၿပီး တင္ျပပါလိမ့္မယ္။