ဝါရွင္တန္ေမာ္ေတာ္ကားျပပြဲi
  X
  January 30, 2014 9:45 PM
  ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ဝါရွင္တန္ေမာ္ေတာ္ကားျပပြဲအတြက္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကားကုမၼဏီေတြက သူတို႔ေနာင္ထုတ္မယ့္ စံနမူနာ ကားပံုစံေတြကို ျပသထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က တင္ျပမွာပါ။

  ဝါရွင္တန္ေမာ္ေတာ္ကားျပပြဲ

  Published January 31, 2014

  ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ဝါရွင္တန္ေမာ္ေတာ္ကားျပပြဲအတြက္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကားကုမၼဏီေတြက သူတို႔ေနာင္ထုတ္မယ့္ စံနမူနာ ကားပံုစံေတြကို ျပသထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က တင္ျပမွာပါ။