သမိုုင္း၀င္ စပ္ထည္အိပ္ရာခင္းမ်ားi
  X
  January 30, 2014 9:58 PM
  ေရာင္စံု အလွပိတ္စေလးေတြနဲ႔ စပ္ၿပီးခ်ဳပ္ထားတဲ့ အိပ္ရာခင္း ေစာင္ စတာေတြဟာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ မပါမျဖစ္ ယဥ္ေက်းမႈအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္မွာလုပ္တဲ့ ဒီျပပဲြကိုေတာ့ မျမင္ရတဲ့လုပ္အား၊ လက္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ သမိုင္း၀င္စပ္ထည္အိပ္ရာခင္းမ်ားဆိုၿပီး အမည္ေပးထားပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုုင္က တင္ျပမွာပါ။

  သမိုုင္း၀င္ စပ္ထည္အိပ္ရာခင္းမ်ား

  Published January 31, 2014

  ေရာင္စံု အလွပိတ္စေလးေတြနဲ႔ စပ္ၿပီးခ်ဳပ္ထားတဲ့ အိပ္ရာခင္း ေစာင္ စတာေတြဟာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ မပါမျဖစ္ ယဥ္ေက်းမႈအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္မွာလုပ္တဲ့ ဒီျပပဲြကိုေတာ့ မျမင္ရတဲ့လုပ္အား၊ လက္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ သမိုင္း၀င္စပ္ထည္အိပ္ရာခင္းမ်ားဆိုၿပီး အမည္ေပးထားပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုုင္က တင္ျပမွာပါ။