ေသာၾကာေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  January 30, 2014 10:05 PM
  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး အာရွေရးရာ၀န္ႀကီး (Hugo Swire) ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၊ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ျမန္မာခရီးစဥ္အေၾကာင္းနဲ႕ RCSS/SSAနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ သီးျခားေတြ႔ဆုံတဲ့ သတင္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။

  ေသာၾကာေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published January 31, 2014

  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး အာရွေရးရာ၀န္ႀကီး (Hugo Swire) ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၊ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ျမန္မာခရီးစဥ္အေၾကာင္းနဲ႕ RCSS/SSAနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ သီးျခားေတြ႔ဆုံတဲ့ သတင္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။