ဗုုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  February 18, 2014 8:40 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana ရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ခရီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတဲ့သတင္းနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ကုလသမဂၢ UNODC အဖြဲ႔ရဲ႕ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ဗုုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published February 19, 2014

  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana ရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ခရီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတဲ့သတင္းနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ကုလသမဂၢ UNODC အဖြဲ႔ရဲ႕ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one