ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  February 19, 2014 8:48 PM
  ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana ရန္ကုန္ ေလဆိပ္မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းသံုးခုကို IFC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ကူညီမယ့္အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published February 20, 2014

  ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana ရန္ကုန္ ေလဆိပ္မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းသံုးခုကို IFC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ကူညီမယ့္အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one