ေငြေခ်းလုပ္ငန္း စြမ္းရည္ျမႇင့္ အကူအညီi
X
February 19, 2014 9:05 PM
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုျဖစ္တဲ့ IFC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းသံုးခုကို စြမ္းရည္ျမင့္တက္လာေအာင္ အကူအညီေတြေပးသြားဖို႔ ရိွေနပါတယ္။ ရန္ကုန္႐ံုးခဲြက ကိုသားညြန္႔ဦးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ေငြေခ်းလုပ္ငန္း စြမ္းရည္ျမႇင့္ အကူအညီ

Published February 20, 2014

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုျဖစ္တဲ့ IFC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းသံုးခုကို စြမ္းရည္ျမင့္တက္လာေအာင္ အကူအညီေတြေပးသြားဖို႔ ရိွေနပါတယ္။ ရန္ကုန္႐ံုးခဲြက ကိုသားညြန္႔ဦးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one