ရန္ကုန္စည္ပင္နဲ႔ အမိႈက္i
X
February 21, 2014 7:57 PM
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အမႈိက္ေတြကို ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိမ္းဆည္းေ နေပမဲ့ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ တယ္လို႕ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသႀကၤန္ဟိန္ တင္ျပထားပါတယ္။

ရန္ကုန္စည္ပင္နဲ႔ အမိႈက္

Published February 22, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အမႈိက္ေတြကို ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိမ္းဆည္းေ နေပမဲ့ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ တယ္လို႕ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသႀကၤန္ဟိန္ တင္ျပထားပါတယ္။


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one