မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာi
  X
  February 24, 2014 9:58 PM
  မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို ရႈစားၾကရမွာပါ။ မေၾကးမံုုက အိမ္မွာ အေမရိကန္စာ ခ်က္စားတဲ့ အေၾကာင္းေတြ နဲ႔ အျပင္က မကၠဆီကို စားေသာက္ဆုိင္မွာ သြားစားတဲ့အေၾကာင္း အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းေတြကို ေျပာျပပါမယ္။

  မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ

  Published February 25, 2014

  မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို ရႈစားၾကရမွာပါ။ မေၾကးမံုုက အိမ္မွာ အေမရိကန္စာ ခ်က္စားတဲ့ အေၾကာင္းေတြ နဲ႔ အျပင္က မကၠဆီကို စားေသာက္ဆုိင္မွာ သြားစားတဲ့အေၾကာင္း အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းေတြကို ေျပာျပပါမယ္။


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one