ေဆးေျခာက္နဲ႔ က်န္းမာေရးi
  X
  February 25, 2014 5:15 PM
  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္လုိရာဒုိ ျပည္နယ္အစုိးရက ေဆးေျခာက္ကုိ တရား၀င္ သုံးစဲြခြင့္ျပဳလုိက္တဲ့ အေပၚ ေ၀ဖန္သူေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အားကုိးရာမဲ့ ျဖစ္ေနၾကရတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ထြက္ေပါက္ရွာစရာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကိုေအာင္လြင္ဦးတင္ျပထားပါတယ္။

  ေဆးေျခာက္နဲ႔ က်န္းမာေရး

  Published February 25, 2014

  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္လုိရာဒုိ ျပည္နယ္အစုိးရက ေဆးေျခာက္ကုိ တရား၀င္ သုံးစဲြခြင့္ျပဳလုိက္တဲ့ အေပၚ ေ၀ဖန္သူေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အားကုိးရာမဲ့ ျဖစ္ေနၾကရတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ထြက္ေပါက္ရွာစရာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကိုေအာင္လြင္ဦးတင္ျပထားပါတယ္။


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one