Một căn cứ quân sự Mỹ đón chào chỉ huy nữ đầu tiêni
  X
  March 08, 2014 1:07 AM
  Căn cứ quân sự Fort Knox ở bang Kentucky lần đầu tiên có chỉ huy nữ. Chuẩn Tướng Peggy Combs nhận quyền chỉ huy trong tuần này trước một đám đông hàng trăm người tại nhà hát Waybur.

  Một căn cứ quân sự Mỹ đón chào chỉ huy nữ đầu tiên

  Published March 08, 2014

  Căn cứ quân sự Fort Knox ở bang Kentucky lần đầu tiên có chỉ huy nữ. Chuẩn Tướng Peggy Combs nhận quyền chỉ huy trong tuần này trước một đám đông hàng trăm người tại nhà hát Waybur.