Chó hiểu được cảm xúc của con ngườii
  X
  March 08, 2014 1:08 AM
  Các nhà khảo cứu ở Hungary đã xác nhận một điều mà nhiều người nuôi chó lâu nay vẫn nghi hoặc: rằng loài chó hiểu được cảm nghĩ của chúng ta. Dùng một máy chụp cộng hưởng từ, còn gọi là MRI, các nhà khoa học phát hiện rằng về cảm xúc thì não bộ của loài chó tương tự như con người.

  Chó hiểu được cảm xúc của con người

  Published March 08, 2014

  Các nhà khảo cứu ở Hungary đã xác nhận một điều mà nhiều người nuôi chó lâu nay vẫn nghi hoặc: rằng loài chó hiểu được cảm nghĩ của chúng ta. Dùng một máy chụp cộng hưởng từ, còn gọi là MRI, các nhà khoa học phát hiện rằng về cảm xúc thì não bộ của loài chó tương tự như con người.