အဂါၤေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  X
  April 29, 2014 12:30 PM
  အေမရိကန္ ျပည္သူ႔သံတမန္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Richard Stengel ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ ရခုိင္အေရး ေျဖရွင္းဖို႔ ဒုသမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္းရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ သတင္းနဲ႔၊ တတိုင္းျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ ေဆြေႏြးမယ့္အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  အဂါၤေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published April 29, 2014

  အေမရိကန္ ျပည္သူ႔သံတမန္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Richard Stengel ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ ရခုိင္အေရး ေျဖရွင္းဖို႔ ဒုသမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္းရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ သတင္းနဲ႔၊ တတိုင္းျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ ေဆြေႏြးမယ့္အေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။