ရုရွားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈတုိးျမွင့္i
  X
  April 29, 2014 12:30 PM
  ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းမွာ တင္းမာမႈေတြ ေျပေလ်ာ့သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ပိုမို ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ Zlatica Hoke က သတင္းလႊာေပးပို႔ ထားပါတယ္။ ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္ရွင္။

  ရုရွားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈတုိးျမွင့္

  Published April 29, 2014

  ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းမွာ တင္းမာမႈေတြ ေျပေလ်ာ့သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ပိုမို ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ Zlatica Hoke က သတင္းလႊာေပးပို႔ ထားပါတယ္။ ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္ရွင္။