ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  X
  April 30, 2014 12:30 PM
  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းသမားအခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရမႈေတြအေပၚ စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Richard Stengel ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေန UNICEF အရာရွိေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္နဲ႔ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထိုင္းနယ္စပ္ ...

  ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published April 30, 2014

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းသမားအခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရမႈေတြအေပၚ စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Richard Stengel ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေန UNICEF အရာရွိေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္နဲ႔ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထိုင္းနယ္စပ္ ...