ယူကရိန္း အစိုးရ႐ုံးေတြ ထပ္မံအသိမ္းခံရi
  X
  April 30, 2014 12:30 PM
  အေရွ႕ယူကရိန္းေဒသမွာ တင္းမာမႈေတြ ေျပေလ်ာ့သြားေရး လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈအသစ္ေတြ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တရက္ အဂၤါေန႔မွာပဲ ေဒသတြင္းမွာ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ထပ္မံ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ Zlatica Hoke ရဲ႕သတင္းကို..

  ယူကရိန္း အစိုးရ႐ုံးေတြ ထပ္မံအသိမ္းခံရ

  Published April 30, 2014

  အေရွ႕ယူကရိန္းေဒသမွာ တင္းမာမႈေတြ ေျပေလ်ာ့သြားေရး လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈအသစ္ေတြ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တရက္ အဂၤါေန႔မွာပဲ ေဒသတြင္းမွာ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ထပ္မံ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ Zlatica Hoke ရဲ႕သတင္းကို..