အီရတ္ေရြးေကာက္ပြဲi
X
April 30, 2014 12:30 PM
အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ တည္ၿငိမ္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြအေပၚမွာ သိသိသာသာ ရိုက္ခတ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ Al Pessin က London ၿမိဳ႕ကေန သတင္းပို႔ပါတယ္၊ မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

အီရတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

Published April 30, 2014

အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ တည္ၿငိမ္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြအေပၚမွာ သိသိသာသာ ရိုက္ခတ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ Al Pessin က London ၿမိဳ႕ကေန သတင္းပို႔ပါတယ္၊ မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထားပါတယ္။