ကမာၻ႔ဖလား ၀တ္စုံျပပြဲi
  X
  April 30, 2014 12:30 PM
  ၂၀၁၄ ကမာၻ႔ဖလား ေဘာလံုးပြဲက်င္းပဖိုု႔ တလေက်ာ္ေက်ာ္ပဲလိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသင္းေတြရဲ႕ ၀တ္စုံေတြကိုု စပိန္မွာ ျပသခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီျပပဲြကိုု နာမည္ႀကီး ကစားသမားတခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ကမာၻ႔ဖလားပဲြအတြက္ သူတုုိ႔အသင္းရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈေတြ ၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ အလားအလာေတြကိုုလည္း ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ...

  ကမာၻ႔ဖလား ၀တ္စုံျပပြဲ

  Published April 30, 2014

  ၂၀၁၄ ကမာၻ႔ဖလား ေဘာလံုးပြဲက်င္းပဖိုု႔ တလေက်ာ္ေက်ာ္ပဲလိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသင္းေတြရဲ႕ ၀တ္စုံေတြကိုု စပိန္မွာ ျပသခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီျပပဲြကိုု နာမည္ႀကီး ကစားသမားတခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ကမာၻ႔ဖလားပဲြအတြက္ သူတုုိ႔အသင္းရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈေတြ ၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ အလားအလာေတြကိုုလည္း ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ...