ၾကာသပေတးေန႔တီဗီြ ျမန္မာသတင္းမ်ားi
  X
  May 01, 2014 12:30 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ မကာကြယ္ႏုိင္ေသးတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ေျပာဆုိခ်က္၊ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေမေဒးေန႔ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ၾကာသပေတးေန႔တီဗီြ ျမန္မာသတင္းမ်ား

  Published May 01, 2014

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ မကာကြယ္ႏုိင္ေသးတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ေျပာဆုိခ်က္၊ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေမေဒးေန႔ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။