၀ါရွင္တန္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲi
X
May 01, 2014 12:30 PM
ကြယ္လြန္သူ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဦးတင္မိုးကအစ ေနာင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ကဗ်ာ့ စြမ္းအား အခန္းက႑နဲ႔ ကဗ်ာေတြကို အေမရိကန္ ကဗ်ာဆုရွင္ Chirstopher Merrill က မေန႔က ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ့္ ကြန္ဂရက္စ္လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တုိက္မွာ ကဗ်ာရြတ္ပြဲ က်င္းပၿပီး ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ မဆုမြန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

၀ါရွင္တန္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲ

Published May 01, 2014

ကြယ္လြန္သူ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဦးတင္မိုးကအစ ေနာင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ကဗ်ာ့ စြမ္းအား အခန္းက႑နဲ႔ ကဗ်ာေတြကို အေမရိကန္ ကဗ်ာဆုရွင္ Chirstopher Merrill က မေန႔က ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ့္ ကြန္ဂရက္စ္လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တုိက္မွာ ကဗ်ာရြတ္ပြဲ က်င္းပၿပီး ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ မဆုမြန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။