ပင္လယ္လိႈင္းနဲ႔ စြမ္းအင္i
  X
  May 01, 2014 12:30 PM
  ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္က သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ပင္လယ္ေရလိႈင္းႀကီးေတြရဲ႕ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းအင္ ကို သုံးရင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ထုတ္ႏုိင္မွာျဖစ္သလို ေသာက္သံုးေရကိုပါ ဖူလံုေစႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ George Putic ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ က ေျပာျပေပးမွာပါ။

  ပင္လယ္လိႈင္းနဲ႔ စြမ္းအင္

  Published May 01, 2014

  ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္က သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ပင္လယ္ေရလိႈင္းႀကီးေတြရဲ႕ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းအင္ ကို သုံးရင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ထုတ္ႏုိင္မွာျဖစ္သလို ေသာက္သံုးေရကိုပါ ဖူလံုေစႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ George Putic ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ က ေျပာျပေပးမွာပါ။