ယူကရိန္း ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ပစ္ခ်ခံရi
  X
  May 02, 2014 12:30 PM
  ယူကရိန္းေဒသမွာ ယူကရိန္းအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြက ခြဲထြက္ေရးသူပုန္ေတြအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္မႈတခု ဒီကေန႔ မနက္က လုပ္ခဲ့ၿပီး ယူကရိန္း ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စင္း ပစ္ခ်ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဦးသန္းလြင္ထြန္း တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ယူကရိန္း ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ပစ္ခ်ခံရ

  Published May 02, 2014

  ယူကရိန္းေဒသမွာ ယူကရိန္းအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြက ခြဲထြက္ေရးသူပုန္ေတြအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္မႈတခု ဒီကေန႔ မနက္က လုပ္ခဲ့ၿပီး ယူကရိန္း ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စင္း ပစ္ခ်ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဦးသန္းလြင္ထြန္း တင္ျပပါလိမ့္မယ္။