တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာi
X
May 05, 2014 12:30 PM
တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၁၈ ဘီလီယံအထိ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ကြာဟခဲ့ရတာပါ။ ဒီလုိတဘက္ေစာင္းနင္း အေျခအေနေတြဟာ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတြ ေတြ႔ျမင္လာေနရတဲ့အေၾကာင္း Bernard Shusman သတင္းေပးပုိ႔ ထားတာကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ

Published May 05, 2014

တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၁၈ ဘီလီယံအထိ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ကြာဟခဲ့ရတာပါ။ ဒီလုိတဘက္ေစာင္းနင္း အေျခအေနေတြဟာ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတြ ေတြ႔ျမင္လာေနရတဲ့အေၾကာင္း Bernard Shusman သတင္းေပးပုိ႔ ထားတာကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။