တ႐ုတ္ အဓမၼေစခုိင္းမႈi
  X
  May 05, 2014 12:30 PM
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ခုိးမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံလုိက္ရတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတဦးဟာ အက်ဥ္းစခန္းမွာ ခရစၥမတ္မီးလုံးေတြ တပ္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ ၈ လ အလုပ္ လုပ္လုိက္ရပါတယ္။ ဒါဟာအဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈေတြကို ထင္ဟပ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုလို႔ ေျပာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း Yang Chen သတင္းေပးပုိ႔ထားတာကုိ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးပါမယ္။

  တ႐ုတ္ အဓမၼေစခုိင္းမႈ

  Published May 05, 2014

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ခုိးမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံလုိက္ရတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတဦးဟာ အက်ဥ္းစခန္းမွာ ခရစၥမတ္မီးလုံးေတြ တပ္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ ၈ လ အလုပ္ လုပ္လုိက္ရပါတယ္။ ဒါဟာအဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈေတြကို ထင္ဟပ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုလို႔ ေျပာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း Yang Chen သတင္းေပးပုိ႔ထားတာကုိ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးပါမယ္။