အႏၱရာယ္ၾကားက စက္႐ုပ္လုပ္သားi
  X
  May 05, 2014 12:30 PM
  အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ေတြအတြက္ စက္ရုပ္ေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ Carnegie Mellon တကၠသိုလ္ရဲ႕ စက္႐ုပ္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြက တီထြင္ဖန္တီးေနပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ George Putic ရဲ႕ သတင္းလႊာကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပထားပါတယ္။

  အႏၱရာယ္ၾကားက စက္႐ုပ္လုပ္သား

  Published May 05, 2014

  အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ေတြအတြက္ စက္ရုပ္ေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ Carnegie Mellon တကၠသိုလ္ရဲ႕ စက္႐ုပ္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြက တီထြင္ဖန္တီးေနပါတယ္။ VOA သတင္းေထာက္ George Putic ရဲ႕ သတင္းလႊာကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပထားပါတယ္။