အဂါၤေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  X
  May 06, 2014 12:30 PM
  ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြကို ႐ုံးထုတ္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ေလးစားဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပတဲ့သတင္းနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာေလတပ္ စစ္ေရး ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  အဂါၤေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published May 06, 2014

  ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြကို ႐ုံးထုတ္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ေလးစားဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပတဲ့သတင္းနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာေလတပ္ စစ္ေရး ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။