ယူကရိန္း အေရွ႕ျခမ္း တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္i
  X
  May 06, 2014 12:30 PM
  အေရွ႕ဘက္ ယူကရိန္းေဒသမွာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ခြဲထြက္ေရး သူပုန္ေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ၿပီလို႔ အစိုးရဘက္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အင္အားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပေပးပါမယ္။

  ယူကရိန္း အေရွ႕ျခမ္း တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္

  Published May 06, 2014

  အေရွ႕ဘက္ ယူကရိန္းေဒသမွာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ခြဲထြက္ေရး သူပုန္ေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ၿပီလို႔ အစိုးရဘက္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အင္အားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပေပးပါမယ္။